การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่5

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 หน่วยฝึกที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ดิฉันได้ทำงานเรียงเอกสารเรื่องพื้นที่ แปลงบ้าน และใบที่ดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)