การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ห้า 7/8/2560

หว่านเมล็ดแครอทที่แช่ไว้ตอนกลางคืน


หลังจากหว่านเมล็ดแครอทแล้วก็โปรยฟางลงเพื่อคุมเมล็ดแครอท


หลังจากหว่านเมล็ดแครอทแล้วก็โปรยฟางลงเพื่อคุมเมล็ดแครอทแล้วก็ลดน้ำเช้าเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)