ฝึกงานวันที่4

วันนี้นักเรียนได้มาดูงานและเรียนรู้ภูมปัญญาไทยที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก มีการสาธิตการปลอกมะพร้าว การขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายขูดมะพร้าวแบบสมัยโบราณ เพื่อไว้เป็นความรู้เเละนำความรู้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)