ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7สิงหาคม2560

เช้าวันนี้พวกเราปลูกต้นไม้ ต้นดาวเรือง ถากหญ้า ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บกวาดในสถานที่ฝึกงานบ้านยายกะตา ทำแปลงปลูดต้นไม้

ช่วงเย็น เข้าประชุมกับผู้ใหญ่บ้านที่ศาลากลางหมู่บ้าน พวกเราทำกิจกรรมทำแบบสอบถามให้กับพวกชาวบ้านที่มา ได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ ของแต่ละคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)