หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2017

     ในวันนี้นักศึกษาได้เข้าไปทำงานโดยได้ตัดแต่งกิ่งต้นหม่อนแล้วก็ทำการตักดินใส่ถุงดำเพื่อที่จะนำเอาไปปักชำต้นหม่อนเพื่อที่จะได้ขยายพันธ์ต้นหม่อนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้เอามาทำการปลูกต่อไป


ภาพการตัดแต่งต้นหม่อนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วคับ


ภาพระหว่างการตัดแต่งต้นหม่อนครับ


ภาพระหว่างการที่เอาดินใส่ถุงดำครับ


ระหว่างการเอาดินใส่ถุงดำครับ


ระหว่างการยกดินมาเรียงเพื่อที่จะเอามาชำต้นหม่อนครับ

วิธีการชำต้นหม่อน

1. ตัดกิ่งเล็กประมาณ  3 ตา

2. นำดินใส่ถุงที่เตรียมไว้

3. น้ำกิ่งที่ตัดมาจุ่มยาเรียกรากกับยาผงกันรา แล้วรอให้แห้ง

4. รดน้ำดินให้ชุ่ม

5. นำกิ่งที่แห้งมาปลักลงในถุงดินที่เตรียมไว้

ภาพกิ่งที่ตัดไว้เพื่อนำไปทำการชำ


ภาพนี้คือกิ่งหม่อนที่ทำการชุบน้ำยาเรียกรากแล้ว


ภาพระหว่างการชุบน้ำยาเรียกราก


ภาพการชำที่เสร็จเรีบร้อยแล้วนะครับ


ภาพระหว่างที่รอน้ำยาเรียกรากแห้งครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)