ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 4 สิงหาคม 2560)

ช่วงเช้าของวันที่ 4 เวลาประมาณ 9.00 น. มีรายการโทรทัศน์จากช่อง  Mono29  มาทำรายการเกษตรมีพิธีกรจากช่องมาสัมภาษณ์พ่อแรมถึงเรื่องการผลิตและส่งออกข้าวไรซ์เบอร์รี่ การทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี วิธีการปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิตข้าวเพื่อส่อให้ลูกค้า


                              ช่องโมโน29 สัมภาษณ์พ่อแรมเรื่องการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่

ทางช่อง TNN ได่เข้าร่วมการมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยได้เข้ามาดูวิธีการแพ็คข้าวในห้องบรรจุข้าวแล้วมาสัมภาษณ์นักศึกษาที่มาฝึกงานอีกด้วยว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการที่มาฝึกงานที่นี่แล้วคิดว่าในอนาคตวัตรกรรมการผลิตข้าวจะเข้าสู่สากลหรไม่ �ารเกษตรมีพิธีกรจากช่องมาสัมภาษณ์พ่อแรมถึงเรื่องการผลิตและส่งออกข้าวไรซ์เบอร์รี่ การทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี วิธีการปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิตข้าวเพื่อส่งให้ลูกค้า
                                        ช่อง TNN ถ่ายและสัมภาษณ์การแพ็คข้าว

ช่วงเวลาประมาณเที่ยง มีคณะทำงานมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย มีการเข้ามาเยี่ยมชมโรงสีข้าวต้นแบบของเราเข้าดูวิธีการแพ็คข้าวด้วยเครื่องแพ็คข้าวอัตโนมัติ สาธิตการแพ็คข้าวไห้ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้ลองดูลองทำอีกด้วยว่าจิงๆเราเองก็ลองทำได้ถ้าเราสนใจ 
สาธิตการแพ็คข้าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม


                                  สาธิตการแพ็คข้าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม                                       คณะดูงานเยี่ยมชมโรงสีและซื้อสินค้ากลับบ้าน

เวลาประมาณ 13.00 น มีการดำนาทางช่อง Mono29 โดยใช้เครื่องดำนา 


                                          ช่องโมโน29 ถ่ายการดำนาโดยใช้ดำนา


                                             นักศึกษาฝึกงานร่วมดำนากับชาวบ้าน

เวลาประมาณ 13.00 น มีการดำนาทางช่อง Mono29 โดยใช้เครื่องดำนา ช่วงเวลาประมาน 14.30 น. มีการสาธิตเอาโดนปั่นน้ำขึ้นโชว์เพื่อพ้นน้ำใส่สวนมะนาวจากเจ้าหน้าที่ที่นำโดนมาสาธิตให้คณะที่มาดูงานได้ดู
                                                           สาธิตการบังคับโดนขึ้น


                                สามารถรีโหมดบังคับให้โดนพ้นน้ำในสวนได้ในระยะสูง


                                                เตรียมนำข้าวที่แพ็คไว้ไปส่งไห้ลูกค้า

จบภาระกิจของวันที่4 ส่งคณะดูงานและบุคคลากรทั้ง2ช่องที่มาถ่ายทำรายการทั้งช่อง Mono29 และช่องTNN
ส่งขึ้นรถโดยสวัสดิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)