หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 3

การแต่งกิ่งต้นหม่อนและการชำต้นหม่อน

ครั้งที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2017

                    จากการฝึกวิชาชีพครั้งที่ 3 นี้ ก็ได้ลงมือทำการแต่งต้นหม่อนและก็ตัดกิ่งหม่อนเพื่อทำการปักชำขยายพันธุ์ต่อไป จากการแต่งต้นหม่อนนั้น คุณป้าก็ได้สอนการแต่งกิ่งหม่อนด้วยการบอกให้ใช้มือเด็ดใบทิ้งให้หมดทั้งต้น ไม่ต้องเอาไว้เลยเพราะการที่เด็ดใบทิ้ง ทั้งหมด เพื่อต้องการให้หม่อนนั้น แต่ใบออกมาใหม่ เพื่อจะทำให้ต้นนั้นมีความสมบรูณ์ขึ้นมาอีก ใบอ่อนที่แตกก็จะมี คุณภาพกว่าใหม่เก่า วิธีการแต่งคุณป้าท่านได้บอกไว้ว่า ตัดห้ามชิดโคนกิ่งใกล้ลำต้นมาก ให้เว้นไว้สามข้อ หรือสามตาของกิ่งหม่อน จากนั้น           ส่วนที่ตัดออกมาแล้วก็ดู ว่าอันไหนอ่อนถ้าอ่อนมากนักก็ไม่เอาเพราะจะไม่แข็งแรง ถ้าแก่เกินไปก็ไม่ดีเพราะจะ เติบโตช้ากว่า ดูกิ่งที่มีลักษณะ ไม่เล็กจนเกินไป ใหญ่ก็ได้ การตัดเพื่อไปชำ ก็ตัดใต้ตาของกิ่งหม่อน แล้วตัดอีกให้เหลือ ประมาณ 3-4 ตาของกิ่ง จากการที่ตัดเสร็จแล้ว ก็ปลิดใบทิ้งให้หมดทั้งกิ่ง  ส่วนใบที่ร่วงก็จะเป็นปุ๋ยหรือเราสามารถนำมาบริโภคก็ได้

รูปภาพที่1 นี่คือภาพตอนที่กำลังตัดแต่งกิ่งต้นหม่อนนะครับ


รูปภาพที่2 เตรีมดินใส่ภาชนะที่เตรียมไว้


รูปภาพที่3 นี่คือกิ่งของต้นหม่อนที่เตรียมไว้


รูปภาพที่ 4 นำกิ่งหม่อนมาจุ่มน้ำยาที่เตรียมไว้


วิธีการชำต้นหม่อนนะครับ

1.ตัดกิ่งเล็กประมาณ3ตา

2.นำดินใส่ถึงที่เตรียมไว้

3.นำกิ่งที่ตัดมาจุ่มยาเรียกรากกับยาผงกันรา แล้วรอให้แห้ง

4.รดน้ำดินให้ชุ่ม

5.นำกิ่งที่แห้งมาปลักลงในดิน


รูปภาพที่5 นำกิ่งต้นหม่อนมาปลัก


รูปภาพที่6 การรดน้ำควรรดให้พอดีอย่ารดให้มากจนเกินไป


                                                                         แล้วพบกันใหม่กระทู้หน้าสวัสดีครับ ^_^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)