การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 4 สิงหาคม 2560

เข้าร่วมประชุม อ.ส.ม ที่เทศบาลตำบลหลังเมือง และได้กลับมาเตรียมแปลงเพื่อจะทำการปลูกแครอทเข้าร่วมประชุม อ.ส.ม

เข้าร่วมประชุม อ.ส.ม


เข้าร่วมประชุม อ.ส.ม

เข้าร่วมประชุม อ.ส.ม


เตรียมแปลงเพื่อจะทำการปลูกแครอท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)