ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่4

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560  วันนี้พวกเราได้ชช่วยกันจัดสถานที่เพราะวันนี้ ได้มีการถ่ายทำรายการที่หน่วยฝึกของเรา 

นี่คือผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์เรา ก็จะมีข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวสามหอม ข้าวไรเบอรีซ์ ข้าวทิพย์อรุณ กล้วยฉาบ ทองม้วน

เวลาประมาณ 9.00 น. ได้มีรายการโทรทัศน์ทางช่อง  Mono 29 ได้มาทำรายการเกี่ยวกับการทำการเกษตรโดยมีพิธีกรของทางช่อง Mono 29 ได้สัมภาษณ์พ่อแรมถึงเรื่องขั้นตอนการผลิตข้าวและส่งออกข้าวของชนิดต่างๆ การทำนาโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในนาข้าวและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในนาข้าวหรือในด้านของรายได้และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการผลิตข้าวและการส่งออกให้กับลูกค้า                                               พาพี่ๆ  นักข่าวมาดุการดำนา

พี่ๆนักข่าวกำลังถ่ายทำในการแพ็คข้าว ในรูปแแบบ  1กิโลกรัม


ช่วงเวลาต่อมาทางช่อง TNN ได้เข้ามาสัมภาษณ์และมาดูขั้นตอนการแพ็คข้าวในห้องของบรรจุข้าวโดยมีนักศึกษาฝึกงานได้สอนวิธีการแพ็คข้าวให้ทางช่องTNNดูทางช่องTNNได้สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงานว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการที่ มาฝึกงานที่นี้แล้วคิดว่าในอนาคตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้หรือไม่และพิธีกรทางช่องTNNได้สัมภาษณ์พ่อแรมถึง เรื่องขั้นตอนการผลิตข้าวและส่งออกข้าวของชนิดต่างๆการทำนาโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในนาข้าวและวิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในนาข้าวหรือในด้านของรายได้และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการผลิตข้าวและการส่งออกให้ ลูกค้า      

เวลาประมาณ 13.00 น. ท่างช่องTNNได้ถ่ายทำการสาธิตการเอาโดนปั่นน้ำขึ้นโชว์เพื่อพ้นน้ำใส่นาข้าวจากเจ้าหน้าที่ที่นำโดนมาสาธิให้ดู

ในวันนี่เราได้ถ่ายทำรายการกันทั้งวันถึงจะมีฝนตกลงมาบ้าง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)