ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่3

วันพฤหัสบดีที่  3  สิงหาคม 2560  เป็นวันที่3 ของการฝึกงาน  หลังจากทำแบบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เราก็ได้ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสัมภาษณ์ชาวบ้านในหมู่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ว่าและคนนั้นทำหน้าที่และรับผิดชอบอะไรบ้างเมื่อประชุมวางแผนเสร็จแล้วก็ได้แบ่งไปเก็บข้อมูลของชาวบ้านหลังละ 2 คน การเก็บข้อมูลพื้นของชาวบ้านวันนี้ได้จำนวน 10 ครัวเรือน

                                         กำลังสัมภาษณ์คุณน้าเกี่ยวกับภายในหมู่บ้าน

ช่วงเวลาเที่ยงได้ช่วยป้าแม่บ้านแพ็คข้าวใส่ถุงอีกนิดหน่อเพื่อส่งให้กับลูกค้าที่มาสั่ง 

ช่วงเวลาประมาณ 19.30 ไดมีวาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ประจำหมู่บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แม่เจี๊ยบได้พาเราไปจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาดในที่ประชุม

                                                     พวกเรากำลังกวาดพื้นที่ศาลา


                               กำลังจักเก้าอี้ให้กับชาวบ้านที่จะมาประชุมในคืนนี้

                              พวกเราทั้ง 9 คน ได้เข้าร่วมการประชุมประจำหมู่บ้านเดือนสิงหาคม


วาระในการจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ศาลาที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน ผู้ดำเดินการประชุม ผู้ใหญ่บ้านหนองทราย และ นายแรม เชียงกา ประธานศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงแรกเป็นการจุดธุปเทียนบูชาและสวดมนต์ก่อนเปิดงาน ในการประชุมผู้ใหญ่บ้านได้มีการแจ้งให้ชาวบ้านฟังถึงความรางวัลที่ชุมชนได้และการจดลงทะเบียนลูกวัวตัวแรกที่ได้จากการประราชทาน และปัญหาไฟฟ้าในเส้นทางเข้าหมู่บ้านว่ามีชำรุดบ้างหรือป่าว  มีการขอความร่วมมือให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการถวายความอาลัยให้ทันวันถวายพระเพลิงแก่สมเด็จพระปรมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งขอความมือร่วมให้ชาวบ้านช่วยกันรับแขกจากต่างประเทศจำนวน 150 ประเทศที่จะมาร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันที่ 5 สิงหาคม รวมถึงได้มีการพูดถึงการส่งเสริมให้หมู่บ้านหนองทรายเป็นหมุ่บ้านแห่งการท่องเที่ยว มีการหาวิธีเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองและชุมชนโดยให้แต่ละครอบครัวล่ะ1ครัวเรื่อนเพื่อว่าจะทำอะไรเพื่อต่อยอดสร้างเป็นกลุ่มและนำไปสู่การเปิดสอนให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้ผู้ใหญ่ลาดและคุณแรมอยากให้ชาวบ้านบปรับเปลี่ยนพื้นนาให้คุณภาพดีขึ้นโดยการพักการทำนาเนื่องจากราคาข้าวตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไร ช่วงท้ายของการประชุม เป็นการแนะนำตัวของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจำนวน 9 คนเพื่อเป็นการฝากเนื้อฝากตัวตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่เราได้มาฝึกงานที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย

จบกาฝึกงานวันที่3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)