หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

เก็บใบหม่อนมาทำชาและเก็บใบว่านรางจืดมาทำชาและการเก็บใบเตย


ครั้งที่ 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2017                    

วันนี้ได้ลงมือปฏิบัติการเก็บใบหม่อนมาทำชาและใบว่านรางจืดมาทำชา เอาไว้ต้มกินเพื่อสุขภาพแก่คนในชุมชนบ้างก็เอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ทำเป็นยามดม ส่วนใบเตยก็ใช้นำมาต้มไว้กินบ้างและทำกับข้าวบ้าง บ้างก็ใช้ดับกลิ่นในรถ ใบหม่อน ใบรางจืด และใบเตย ล้วนเป็นพืชสมุนไพรทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของคนที่นี้ งานชิ้นนี้เป็นงานอดิเรกทำยามว่าง บ้างก็เก็บไว้กิน บ้างก็เก็บไว้ใช้รักษาโรค บ้างก็นำไปขาย บ้างก็นำไปแจกจ่ายให้แก่คนในชุมชน นำเงินเข้าโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนขับเคลื่อนโดยศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน                                                       ( เทศบาลบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ) เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวโดยประสานงานขอความร่วมมือจากเทศบาล เพื่อให้ชาวบ้านมาร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมันจะส่งผลดีต่อคนในชุมชน ซึ่งเทศบาลได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดันในเรื่องการสนับสนุน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมและการทำผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ ส่งออกไปขายสู่ต่างจังหวัดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ล้วนทั้งนี้ก็เพื่อความหวังดีความห่วงใยให้กับคนในชุมชน ได้มีรายได้พิเศษเพื่อนำมาเลี้ยงครอบครัวและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชน

รูปที่ 1 คือ การเก็บใบหม่อนและใบรางจืดเพื่อมาทำชา                                                                           

                                

 

รูปที่ 2 จะเป็นการนำใบเตยและว่านรางจืดนำมาล้างและหั่นเพื่อทำเป็นชาและทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เช่น การทำยาดมสมุนไพร

 

 

 

รูปที่ 4 นำส่วนที่หั่นไปตากแห้ง

 

 

รูปสุดท้ายจะเป็นภาพของดีของเด่นต้องเป็นผัดหมี่เจ็ดริ้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)