ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 2 สิงหาคม 2560)

วันที่ 2 ของการฝึกงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย

ช่วงเช้าช่วยกันกรอกข้าวใส่ถุงจำนวน 100 ถุง เรียนรู้การซีนถุงจากน้อง ๆจากโรงเรียน ต.ช.ดที่มาฝึกทำงานก่อนหน้าเราและเรียนรู้การแยกพันธ์ข้าวแต่ละพันธ์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง ข้าวทิพย์อรุณ

ช่วงเย็นเรียนรู้การใช้เครื่องแพ็คข้าวอัตโนมัติจากพี่เลี้ยง                                       การช่วยกันตวงข้าวใส่ถุง


 
                                 เรียนรู้การซีนถุงจากน้องที่มาฝึกงานจากโรงเรียน ต.ช.ด                                       แพ็คข้าวเพื่อส่งลูกค้าที่มาสั่งข้าว                                                ฝึกการใช้เรื่องซีนถุงข้าวอัตโนมัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)