(คุยกับตนเอง ตอนที่ 18) AAR : ย้อนมองและใคร่ครวญ (3)

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(คุยกับตนเอง ตอนที่ 18) AAR : ย้อนมองและใคร่ครวญ (3)

"ปรากฏการณ์การเกิด Transformation "

จากงาน https://www.facebook.com/nipap...

"ได้อะไร เสียอะไร และได้เกิดการเรียนรู้อะไร"
เป็นคำถามที่นำไปสู่การย้อนมอง ทบทวน และใคร่ครวญในตนเอง

ได้อะไร
การได้ไปร่วมกระบวนการถือเป็นกำไร และการให้โอกาสตนเองได้กล้าก้าวออกจากความคุ้นชิน ได้เขียนสะท้อนตนเองไว้แล้วที่ https://www.facebook.com/nipap... 

มีความเชื่อในตนเอง การร่วมเรียนรู้ไปกับเด็กและเยาวชนทำให้โลกภายในเรากว้างขึ้นเพราะความใสของเด็กจะมีพลัง กล้าหาญ และเบิกบาน แตกต่างจากผู้ใหญ่ที่เบิกบานยากกว่าและแปรเปลี่ยนน้อยกว่า ด้วยประสบการณ์ที่สร้างอัตตาล้อมตนเองไว้ ยกเว้นผู้ใหญ่ที่มีการ transform ในตนเองอยู่ตลอดเวลา ผู้ใหญ่ในลักษณะนี้เวลาอยู่ใกล้เราจะเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ(เกิด inspiration)

เสียอะไร
ช่างเป็นสองสามวันที่เกิดการสูญเสียอย่างมากและยิ่งใหญ่สำหรับตนเอง นั่นคือ การสูญเสียความเป็นตัวตนและความหวงแหนความเป็นส่วนตัว ที่ยึดมั่นถือมั่นมานาน เกิดความตอกย้ำในตนเองของความไม่ยึดไม่เป็นอะไรก็ได้

สะท้อนชัดเจนในหลายๆ เหตุการณ์ อยู่ๆก็เดินไปให้คนๆ หนึ่งมาชี้หน้าด่า และย้อนกลับมาด่ารอบสองในตอนพักเที่ยง ตั้งคำถามกับตนเอง "โห คนเรากล้าด่ากันขนาดนี้ทั้งๆ ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน อะไรเป็นสาเหตุทำให้เขามุ่งตรงมาด่าเรา" มองเห็นเลยว่า การเดินหนีจะสามารถทำให้เรารักษาอัตตาของความเป็นผู้ดูดีไว้ได้และสร้างความรู้สึกต่ำต้อยให้แก่คนที่มาด่าเราได้ แต่ตรงกันข้ามยืนให้เขาด่าจนพอใจ อัตตาอาจเจ็บปวดแต่ได้ฝึกอดทน ในสภาวะนั้น เสียงแห่งภายในบอกว่า "เออ ชีวิตก็เป็นคนธรรมดา ไม่ได้ยิ่งใหญ่ ไม่ได้เป็นวิทยากรอันทรงเกียรติอะไร ใครจะปฏิบัติต่อเราเช่นไรก็ไม่เห็นจะตายเลย ถ้าจะต้องตายเพราะอัตตามันเจ็บปวดในใจก็ให้มันตายไปเลย" และที่สุดก็ผ่านสภาวะอัตตาเจ็บปวดไปได้ นึกคิดย้อนไป แค่วุฒิการศึกษาของเราก็ทำให้คนเกรี้ยวกราดได้ขนาดนี้เชียวเหรอ ทำให้นึกถึงบทธรรมของพระองคุลีมารที่ทุกครั้งท่านออกบิณฑบาตจะถูกขว้างปาก้อนหินเลือดโซม...แต่ท่านก็ไม่หยุดออกบิณฑบาตแม้พระพุทธเจ้าท่านจะเมตตาอนุญาตไม่ให้ออกไปบิณฑบาตก็ตาม

หลายครั้งหลายเหตุการณ์ได้มองเห็นการถูกปฏิบัติจากการไม่ให้เกียรติ ด้อยค่า ในช่วงเวลาดังกล่าวกลับทำให้ภายในเราตื่นรู้และเบิกบาน ผ่านมาพลังก็เพิ่มพูน ตัวกูของกูที่ถูกกระแทกก็ชัดแต่ที่สุดมันบางเบา

ได้เรียนรู้อะไร
คำว่าเพื่อนร่วมทุกข์และอยู่เคียงข้างมีให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลา และพบเจอได้ทุกขณะจิตไม่ต้องไปยึดว่าต้องเป็นคนนั้นคนนี้ ในสภาวะที่ย่ำแย่ภายในจะมีใครบางคนมาอยู่เคียงข้าง เช่น เด็กๆ นักศึกษา พี่กุ้ง น้องวา น้องนันและพี่แจ็ค ได้สัมผัสความเต็มที่และส่งพลังถึงกันพร้อมที่จะเข้าใจเกื้อกูล และเรียนรู้ไปด้วยกัน

การทำกระบวนการ เบื้องหลังของความเบิกบานได้เกิดการแปรรูปแปรเปลี่ยนสภาวะภายในอยู่ตลอดเวลา ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่ใช้พลังภายในอย่างมาก สิ่งที่เฝ้าระวังคือ การสาดส่งพลังลบออกมาเรี่ยราดเกลื่อนบรรยากาศซึ่งเป็นสิ่งที่วิทยากรกระบวนการต้องตระหนักและใส่ใจมากๆ แม้เกือบตลอดเวลาอาจจะถูกกระตุ้นเร้าด้วยอารมณ์ลบของบุคคลอื่น ความอดทนและการเคียงข้างของกัลยาณมิตรจะทำให้พื้นที่การเรียนรู้นี้ของเราปลอดภัย

ความท้าทายมีมากมายหลายประเด็นแม้ไม่อาจปิดช่องว่าง (gap)ได้ทั้งหมดแต่หัวใจดวงนี้ก็ซาบซึ้งในความหมายของทุกปรากฏการณ์และมองว่านี่คือ โอกาสและเหตุแห่งความสัมพันธ์ที่ได้ย่างก้าวไปเรียนรู้อย่างเต็มที่เต็มใจ 

การแปรเปลี่ยนหรือ transform ของใครคนหนึ่งเพื่อการก้าวผ่านการอยู่เคียงข้างมีคุณค่าและมีความหมายมาก

"ทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอ"

#KMUC
03-08-60

ที่มา https://www.facebook.com/nipap...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)