2สิงหาคม 2560

ช่วงเช้า ได้ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกับ เด็กเยาวชน สถานพินิจราชบุรี กับท่านนายกเทียม   เทียมทอง

ช่วงเย็นกลับมาปลูกผักที่ศูนย์ฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงยายกะตา

ตัดแต่งต้นไม้ภายในศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)