ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่2

วันพุธที่  3  สิงหาคม 2560  วันที่2ของการฝึกงานวันนี้ช่วงเช้าได้ช่วยกันกรอกข้าวสารใส่ถุงจำนวน 100 ถุง เป็นข้าวหอมมะลิทั้งหมด เมื่อใส่ถุงเสร็จแล้วก็นำไปซีนให้เรียบร้อย และได้มีการเรียนรู้จากน้องๆจากโรงเรียน ต.ช.ด ที่ได้มาฝึกทำงานก่อนหน้านี้ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการแยกพันธ์ข้าวแต่ละชนิด เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมปทุม ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ  ข้าวทิพย์อรุณ                                     กำลังตักข้าวหอมมะลิใส่ถุง ถุงละ 5กิโลกรัม


                                                       กำลังชั่งข้าวให้ได้ 5 กิโลกรัม


                   จากนั้นเราก็นำข้าวที่ชั่งครบแล้วนำมาให้น้อง ต.ช.ด. มาซีนปิดปากถุง

จากนั้นเราก็ได้มาช่วยกันทำแบบสัมภาษณ์ชุมชนให้เสร็จเรียบร้อย

จบการฝึกงานวันที่2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)