ศูนย์การเรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่2

วันนี้แยกเป็น2กลุ่ม กล่ม1ไปหาข้อมูลที่ อบต. อีกกลุ่มหนึ่งช่วยแพคข้าวอยู่ที่โรงสี

ตอนแพคข้าว ก็มีน้องๆจากค่าย ตชด. มาช่วยอธิบายขั้นตอนในการทำด้วย


พอแพ็คข้าวเสร็จก็นำออกมาจัด เพื่อเตรียมส่ง

เตรียมแบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)