แนวทางการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ปี ๒๕๖๐ รพ.สต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคายความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดมาก ๆ เลยค่ะ  งานดีเพื่อคนไข้  เผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะ