ครั้งที่ 2

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

พี่ๆ ที่หน่วยฝึกให้ช่วยปั้มงานให้......เกี่ยวกับเรื่องขยะ และช่วยคีย์ข้อมูลประชาชนในตำบลโพรงมะเดื่อ ของแต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่เช้าจนเย็น มีการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง  ช่วยๆพี่ที่กองช่างเรียงเอกสาร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)