ศูนย์ฝึก : ศูยย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่16

 ฝึกงานวันแรกได้ฟังกฏระเบียบการฝึกงานในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมณฑลทหารบกที่16 ว่าควรทำอย่างไร ปฎิบัติอย่างไร และได้เดินดูสถานที่ฝึกงานว่าสถานที่นี้คืออะไรและสถานที่ไหนควรเข้าหรือไม่ควรเข้าไปและได้แนะนำตัวและได้รู้จักครูพี่เลี้ยงแต่ละคนว่าชื่ออะไรและมีหน้าที่อะไรและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านอะไรได้บ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)