การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่2)

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 

          เช้าวันนี้ แปดนาฬิการวมตัวกันที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในช่วงเช้าก่อนเริ่มงาน พวกเรามีการประชุมกลุ่มนัดหมายงานตามแผนที่ได้วางไว้


         วันนี้ พวกเราจะได้ไปลงกลุ่มศูนย์ฝึกที่ทางอำเภอได้รับผิดชอบ ณ กลุ่มแม่บ้าน ตำบลลาดบัวขาว


          ประธารกลุ่ม คุณพัชรา มะลิทอง หรือ (ป้าติ๋ม) 

                                                 กล้วยหน้าธัญพืช ได้รับรางพระราชทาน ระดับประเทศ


                                                                      ผังองค์กรกลุ่มแม่บ้าน


          เข้าพบประธารกลุ่ม คุณพัชรา มะลิทอง หรือ (ป้าติ๋ม)  คุณป้าได้กล่าวต้อนรับพวกเราด้วยความเป็นกันเอง  วันนี้ครึ่งวันที่เหลือได้ลงอยุ่ที่ศูนย์กลุ่มแม่บ้าน ได้เรียนโครงสร้างกลุ่ม จุดเริ่มต้นของศูนย์แห่งนี้ เรียนรุ้กระบวนการผลิต


          การทำผลิตภัณฑ์ข้าวตัง ที่กำลังเป็นที่ต้องการทางตลาดสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มเป็นอย่างดี

                                                           สมาชิกของกลุ่ม มีจำนวน 57 คน

                                                             ภาพการทอดข้าวตัง


                                                        ภาพที่ 1  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันบรรจุข้าวตัง

                                                     ภาพที่ 2  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันบรรจุข้าวตัง                                                 ช่วงเย็น พวกเราได้เดินทางกลับมายังสำนักงานอีกครั้ง 


         

                                  สรุปภารกิจที่วันนี้ได้ปฎิบัติ และมอบหมายงานกันกลับไปรับผิดชอบ


                                           {สิ้นสุดภารกิจวันนี้ เชิญติดตามตอนต่อไป สวัสดีค่ะ :)  }

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)