หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 1

กระผมและเพื่อนนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 4 ได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ 1 บ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว วันแรก ได้นำหนังสือส่งตัวไปมอบให้กับทางศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว มีพี่เลี้ยงชื่อ นาย หัสดี ขวัญไตรรงค์ ได้ทำหน้าที่รับหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จากนั้น พวกนักศึกษาก็ได้ แนะนำ ตัวต่อ หัวหน้าศูนย์ ว่าพวกนักศึกษามาจากที่ไหน แล้วก็ บอกตำแหน่งที่อยู่ของแต่ละคน ว่า อยู่จังหวัดไหนบ้าง แต่ละคนก็อยู่ไกลจากศูนย์ ก็มีอยู่ จังหวัดสุพรรณ อยู่ ตำบล บางเลน อยู่ อัมพวา อยู่ นครชัยศรี และก็อยู่ สามพราน  จากนั้นหัวหน้าท่านก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับการฝึกงานว่าต้องมีอะไรบ้าง การใช้ศูนย์ในการเรียนรู้ ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนมอญ ว่า อยุ่ใช้ชีวิตแบไหน มีประเพณีอะไรสำคัญส่วนในเรื่องของดีที่ศูนย์นั้นจะให้นักศึกษาได้ ลงมือปฎิบัติ คือ การ เย็บผ้าสะไบเฉียง แล้ว ปักเป็นรูปลายต่างๆจะสอนในครั้งต่อไป หลังจากที่หัวหน้าศูนย์ได้พูดเสร็จ พี่เลี้ยงก็ได้บอกว่า ที่ศูนย์นั้นมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรรักษาโรค ที่สูนย์ได้ปลูกไว้หลากหลายชนิด พื้นที่ ของศูนย์ มีประมาน 7 ไร่ ในการทำแปลงเกษตรอินทรีย์ มีน้ำลูกหม่อนที่ทางศูนย์ได้ปลูกเอง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กลุ่มนักศึกษา ไม่ได้ลงพื้นที่เนื่องจาก พี่เลี้ยงนัดเลื่อนวัน ได้มีนักร้อง ชื่อ นายสุรชัย สมบัติเจริญ ได้มาแวะเยี่ยม เยือน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ได้รับประทาน อาหารพื้นบ้านของ ชุมชน บ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)