เตรียมการลงมือทำเอกสารราชการ (วันที่ 16 สิงหาคม 2560)

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

เข้าหน่วยฝึกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เวลา 8.00 นาที เข้ามาทำการลงชื่อบันทึกเวลาเข้างาน เริ่มลงมือพิมพ์เอกสารการปฏิบัติงาน 

                                                                 นั่งพิมพ์เอกสารราชการ 

                                                              นั่งฟังคำแนะนำ จากพี่เลี้ยง

                                    ทำปฏิทินการปฏิบัติงาน หน่อยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)