การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่2

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 หน่วยฝึกที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ดิฉันก็ได้รับประสบการณ์การฝึกงานไม่ต่างจากครั้งที่1มาก มีเพิ่มเติมสอนเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากขึ้น

ส่วนการพิมพ์เอกสารส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของโครงการ งบประมาณต่างๆ 

เพิ่มเติมหน่วยฝึกดิฉันได้มีการค้นหาข้อมูลในพื้นที่ชุมชนมากขึ้นเพื่อเข้าใจรายละเอียดของชุมชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)