ศึกษาโครงสร้างองค์กร

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เริ่มวางแผนงานและแบ่งกลุ่มกันพิมพ์งานเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร และอาจารย์ประสงค์  ลีลา ได้เข้ามาแนะนำการสัมภาษณ์และการทำแบบประเมินกับพี่ๆที่สำนักงานเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและพื้นที่ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ภาพที่ 1 การเตรียมแบบประเมิน

ภาพที่ 2 อาจารย์มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำแบบสัมภาษณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)