แนะนำตัวกับทาง อบต. (ครั้งที่ 1)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

นักศึกษาเดินทางไป อบต. เพื่อแนะนำตัวกับพี่เลี้ยงและบุคลากรในอบต. เพื่อความคุ้นเคยและไม่เขินเวลาฝึกงาน ไเ้แนะนำตัวกับพี่เลี้ยงพูดคุยแนะนำตัวกฎระเบียบการอยู่ที่ อบต. จากนั้นได้เข้าพบท่านปลัด เพื่อขออนุญาติและให้ทางผู้ใหญ่รับรู้ว่านักศึกษามาจากที่ไหน สาขาอะไร และมาเพื่ออะไร ได้มีการสนทนากับท่านปลัด แนะนำตัวและท่านได้ถามนักศึกษา่าพัฒนาชุมชนคืออะไร และยกตัวอย่างการแก้ปัญหาในชุมชน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)