การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน วันที่ 1 รายงานตัว ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

      วันที่ 1 สิงหาคม 2560  หลังจากเข้ามา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการศูนย์ ท่านผ.อ ธรรมนูญ ไขว์พันธุ์ เพื่อเข้าไปรายงานตัวและแนะนำตัว หลังจากนั้นท่าน ผ.อ ธรรมนูญ ไขว์พันธุ์ ได้อบรมให้ความรู้ภายในศูนย์เกี่ยวกับโครงการผายในศูนย์สถานที่ต่างๆขอบเขตการรับผิดชอบและรายงานตัวกับคนใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และท่านอาจารย์ ประสงค์ลีลา ได้เข้ามาให้ข้อมูลและเอกสารต่างๆ

                                       ท่าน ผอ. ธรรมนูญ ไข้วพันธ์ ปฐมนิเทศ


                    ท่าน อาจารย์ ประสงค์ ลีลา อบรมให้ความเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)