รายงานตัวต่อหน่วยฝึกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี(วันที่ 1สิงหาคม 2560)

รายงานตัวหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

            ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 (ช่วงเช้า) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้เข้าไปแนะนำตัวกับท่าน ผู้อำนวยการ ธรรมนูญ   ไขว้พันธุ์ ท่านได้ให้คำแนะนำในการทำงานต่างๆแก่กลุ่มของดิฉันและก็เป็นการแนะนำตัวกับพี่ๆที่หน่วยฝึก ซึ่งได้รัการต้อนเป็นอย่างดี อาจารย์ประสงค์    ลีลา (อาจารย์พี่เลี้ยง) ท่านได้พากลุ่มของดิฉันไปดูห้องที่นั่งทำงาน จากนั้นกลุ่มของดิฉันได้ทำความสะอาดภายในห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (ช่วงบ่าย) อาจารย์ประสงค์    ลีลา (อาจารย์พี่เลี้ยง) ได้ทำการปฐมนิเทศ ท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำปฏิทินฝึกงานวิชาชีพท่านชี้แจงเรื่องระเบียบการแต่งกาย มารยาทการไหว้และการปฏิบัติตัวให้ถูกกาลเทศะ


                     ภาพที่ 1 การแนะนำตัวต่อท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี


                        ภาพที่ 2 การทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน


                        ภาพที่ 3 การปฐมนิเทศและการแนะนำในการปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)