ฝึกงานวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

                  วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 พวกเราได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อาจารย์ประสงค์    ลีลา ได้พาไปพบกับท่าน ผู้อำนวยการ ได้รับความรู้และคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการ ธรรมนูญ  ไขว้พันธุ์ และได้รายงานตัวกับพวกพี่ๆในศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน และได้พาพวกเราเดินสำรวจรวมๆศูนย์ศึกษา อาจารย์ประสงค์   ลีลา ได้จัดเตรียมห้องไว้ให้พวกเราทำงาน 1 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)