อบรมฝึกงาน

เมื่อวันที่ 19-21 พ.ศ. 2560 ผมได้ไปอมรมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน เป็นเวลา 3 วันการจัดเวทีประชาคม


การเขียนแผนที่เดินดิน


การทำ swot ตนเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)