การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

1 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

  เป็นวันแรกที่ได้เข้ารับการฝึกงาน โดยพวกเราทุกคนได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแยกกันรับมอบหมายงานให้เข้าฝึกงานในแผนกงานต่างๆภายในสำนักงาน


โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้เข้าฝึกในสำนักงานปลัด โดยเบื้องต้นพี่พนักงานก็อธิบายงานที่ต้องทำให้ฟัง และได้สอนให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในส่วนของสำนักงานปลัด


และได้บอกถึงระเบียบวินัยในการเข้าฝึกงานรวมไปถึงเวลาการเข้างาน 8.30-16.30

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)