ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (1 สิงหาคม 2560)

วันนี้เป็นการลงพื้นที่ในการค้นคว้าข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมาวิเคราะห์ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ ว่าพบเจอปัญหาใดบ้าง ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีค่ะ 

หลังจากนั้น ก็จะนั่งรถสำรวจพื้นที่บริเวณรอบๆหมู่บ้านว่ามีบ้านกี่หลังเส้ยทางการเดินทางเป็นอย่างไร ค่ะ

แล้วก็ไปพบกับรองฯ เพื่อไปดูต้นกล้าในการทำกิจกรรมปลูกป่าเพื่อแม่ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)