ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 09.00น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

เวลา 12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา16.40 - 17.00น. ได้เป็นแกนนำในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)