ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 09.00-12.00 น. คุณลุงวิทูรย์ได้พาไปศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ตำบลห้วยไผ่

เวลา 12.30-13.40 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.00-17.00 น. กลุ่มนักศึกษาฝึกงานช่วยกันทำความสะอาดศูนย์ฝึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)