ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เวลา 09:00 น. ได้ไปรายงานตัวยังศูนย์ฝึก

เวลา 12:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:00 น. - 17:00 น. เข้าพบผู้นำชุมชนในด้านผู้สูงอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)