ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 09.00 น. รายงานตัวยังศูนย์ฝึก

เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.00 น. - 17.00 น. อาบน้ำหมูแลทำความสะอาดคอกหมู


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)