เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ปีที่แล้วผมมีโอกาสติดตามท่านคณบดีไปรับรางวัลใบรับรองทองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และตอนที่ประกาศหลังจากรางวัลใบรับรองทองแล้ว มีอีกรางวัลหนึ่งที่ผมฟังแล้วยังแอบอมยิ้มกับท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) คือ รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี

    มาปีนี้ผมจึงฝันกลางวันอยากเห็นส้วมคณะสหเวชศาสตร์มีมาตรฐานกะเค้าบ้าง  โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปขอรายละเอียดที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้าประกวดรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2550 ครับ ที่สำคัญท่านคณบดีเปิดไฟเขียวแล้ว
 

                                                                                   บอย สหเวช
                                                                                   25 พ.ย. 49