ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.00-17.00น.เช้ารดน้ำเเปลงปลอดสารพิษสายใส่ปุ๋ยในเเปลงผักเเละก็กับมาทำงานกลุ่มเเต่ละกลุ่มเย็นรดน้ำเเปลงปลอดสารพิษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)