ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรีวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา08.30-17.30น.เช้ารดน้ำผักสายๆเตรียมข้อมูลทำรูปเล่มเย็นรดน้ำเเปลงผักปลอดสารพิษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)