ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-17.30 ตอนเช้ารดน้ำเเปลงผักตอนสายๆรีดผ้า 70ตัว ตอนเย็นรดน้ำเเปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)