ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-17.30น. ตอนเช้ารดน้ำเเปลงผักสายๆเข้าร่วมกิจกรรมผับดอกไม้จันทร์ตอนบ่ายได้จัดทำเอกสารที่อาจารย์จะมานิเทศน์ครั้งที่ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)