ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.30น. ตอนเช้ารดน้ำเเปลงผักตอนสายได้เข้าร่วมกิจกรรมพับดอกไม้จันทร์ตอนเย็นรดน้ำเเปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)