ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่15ก.ค.พ.ศ.2560

เวลา 07.30-17.30น ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษตอนสายๆอาจารย์เข้ามานิเทศและบอกแนวทางการแก้ไขส่วนตอนเย็นรดนำแปลงผักปลอดสารพิษ

ภาพบรรยากาศการนิเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)