ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เวลา 09.00-17.30น. ตอนเช้ารดน้ำเเปลงผักตอนสายเข้าศูนย์เตรียมของทำบุญในวันพรุ่งนี้ ตอนเย็นรดน้ำเเปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)