ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 07.30-17.30 น. ตอนเช้ารดน้ำเเปลงผัก ตอนสายอาจารย์มานิเทศน์เเละบอกเเนวทางเเก้ไขเย็นรดน้ำเเปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)