ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-17.30น.เช้ารดน้ำเเปลงปลอดสารพิษเเยกย้ายทำงานกลุ่มเย็นรดน้ำผักปลอดสารพิษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)