บทกวี : แก้วแตก

... 

เคยใช้แก้ว ใสสด งดงามยิ่ง 

ไม่เคยทิ้ง ใช้ร่วมกัน ตราบวันใหม่ 

มาบัดนี้ มีรอยร้าว เข้าแตกใจ 

อนิจจา แก้วเคยใช้ จึงแตกกัน 

... 

(ชยพร แอคะรัจน์) 

... 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)