ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

9.00น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก และได้พูดคุยเรื่องโครงการ

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00-16.00น. ได้ไปศึกษาการทอผ้า และอุปกรณ์การทอผ้า

16.00-17.00น. ได้ดูลายผ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)