ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่13ก.ค.พ.ศ.2560

เวลา08.30-17.30น ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษสายได้เข้าร่วมกจิกรรมพับดอกไม้จันทร์และตอนเย็นรดน้ำแปลงผัก

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)