ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เวลา 08.00-17.30 น.ได้ปลูกต้นมะข่ามที่ศูนย์กับต้นมอลปลูกต้นมะข่าม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)