ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

9.00น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

16.00-18.00น. กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้นั่งเรียบเรียงานที่เหลือจนเสร็จ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)